Hjälp oss stoppa pilbågsjakt på levande djur!

Hjälp oss stoppa pilbågsjakt på levande djur!

Svenska Rovdjursföreningen överklagar visserligen exempelvis licensjaktbeslut på lodjur och varg, men detta är på grund av att vi anser att det strider mot EUs direktiv för skydd av fridlysta arter, och att de därmed riskerar att utrotas från vårt land. Men vårt huvuduppdrag är att sprida kunskap om främst de stora rovdjurens viktiga roll för ett fungerande ekosystem, samt att främja samexistens.

Dock kan vi inte bara stillatigande se på när förslaget om att tillåta bågjakt på bland annat våra mindre rovdjur som räv och grävling, presenteras. Att jaga med pil och båge kräver enormt stor skicklighet från skytten, och risken för skadeskjutning är stor. Dessutom är det ren nöjesjakt, vilket vi ställer oss ytterst tveksamma till.

Hjälp oss att stoppa det genom att bli månadsgivare och medlem.

Hur används ditt bidrag till Svenska Rovdjursföreningen?

Som månadsgivare, fadder, swishare, medlem i Svenska Rovdjurföreningen bidrar du till en starkare röst för rovdjuren. Föreningen är politiskt och juridiskt oberoende och arbetar ideellt, medlemsavgifter och gåvor är nödvändiga för att vi ska kunna trycka upp informationsmaterial och faktabroschyrer som vi delar ut under våra informationsmöten och andra aktiviteter.

  • Vi deltar i mässor och möten där vi informerar om rovdjuren och vår förening.
  • I nybildade revir behövs extra mycket information för att de boende inte ska känna sig otrygga inför en okänd situation.
  • Vi informerar på skolor och ordnar utflykter för eleverna där de kan få lära sig känna igen spår och spillning från rovdjuren.
  • Även stängsling med rovdjursavvisande stängsel är en viktig uppgift där föreningens medlemmar hjälper till att sätta upp stängsel åt fårägare. Ett rovdjursavvisande stängsel är ett effektivt skydd förutsatt att det är korrekt monterat och har tillräcklig strömstyrka.

Utan din hjälp skulle vi inte kunna göra allt detta, så ditt bidrag är ovärderligt!

Du kan också välja att bara bli medlem i Svenska Rovdjursföreningen

Medlemsavgifter:

Vuxen: 325 kr/år
Familjemedlemmar: 40 kr/år
Ungdom (upp. till 18 år): 100 kr/år
Utlandsboende: 425 kr/år

Sveriges stora & små rovdjur

Vad vet du om rovdjuren du delar ditt avlånga land med?

Visste du att en björn kan äta 1/3 av sin vikt i bär varje dag? Att lodjurshonan kan lämna sina ungar i upp till 24 timmar för att jaga? Att vargföräldrar kan hålla ihop livet ut och uppfostrar sina valpar tillsammans? Nedan kan du läsa på om de stora och de små.

LODJUR

BJÖRN

VARG

JÄRV

ROVFÅGLAR

MINDRE ROVDJUR

UGGLOR