Bild på logotyper från samtliga organisationer som skrivit under gemensamt brev till EU mot varg- och lodjursjakten.
29 europeiska organisationer har skrivit gemensamt brev till EU om svenska varg- och lodjursjakten

I ett gemensamt brev till EU rörande den svenska varg- och lodjursjakten begärs att EU-kommissionen återupptar överträdelseförfarandet mot Sverige rörande dess politik för vargförvaltning. EU-kommissionen uppmanas även att undersöka om det finns laglig grund för landets lodjursförvaltning. Brevet är undertecknat av 29 organisationer.

Här en fri översättning av brevet, vill du läsa det på engelska, scrolla längs ned i artikeln.

Ämne: Begäran till Europeiska kommissionen om att återuppta överträdelseförfarandet mot Sverige om dess politik för vargförvaltning, samt att undersöka om det finns laglig grund för landets lodjursförvaltning.

Kära kommissionär Sinkevičius,

På uppdrag av undertecknade miljö- och djurskyddsorganisationer vill vi uppmana Europeiska kommissionen att återuppta överträdelseförfarandet mot Sverige rörande landets politik för förvaltning av vargpopulationer (Canis lupus) och att föra ärendet till EG-domstolen. Vi uppmanar även Europeiska unionens domstol (CJEU) att, så snart som möjligt, undersöka om det finns laglig grund för landets lodjursförvaltning.

I början av året utfärdade svenska myndigheter jaktlicenser för varg som en populationsförvaltning i enlighet med artikel 16 i habitatdirektivet. Denna art är dock skyddad av detta direktiv, och Bernkonventionen. Sveriges vargpopulation har inte uppnått den gynnsamma bevarandestatus som skulle kunna motivera populationsförvaltning, i enlighet med Europeiska kommissionens riktlinjer för populationsnivå enligt förvaltningsplaner för stora rovdjur. För att uppnå detta behöver landet en betydligt större vargpopulation samt ett regelbundet genetiskt inflöde från andra populationer.

Eftersom den svenska regeringen har tillåtit en minskning av populationen till 170-270 individer, är inte detta möjligt att uppnå. I en nyligen framtagen rapport från Bernkonventionen konstateras dessutom att Sveriges vargpopulation är klassificerad som hotad på grund av den allvarliga bristen på genetisk mångfald. Vargjakten är därför olämplig och kan dramatiskt hota den svenska vargpopulationens överlevnad och påverka Europas vilda djurliv och biologiska mångfald.

Som ett ytterligare tryck på lodjurspopulationen utfärdades i mars licenser för att avliva 200 individer, mer än dubbelt så många som under de senaste åren. Detta trots att denna art är skyddad av både Art- och habitatdirektivet och Bernkonventionen.

Svenska Jägareförbundet, medgav att lodjursjakt inte var motiverad för att förhindra potentiella risker för allmänhetens säkerhet eller för att förhindra skador på tamdjur. I stället bedrivs jakten för ”spänning och skinn”.  Denna jakt är inte förenlig med EU:s rättsliga krav och måste stoppas.

I ljuset av den nuvarande krisen för biologisk mångfald måste Sverige följa EU-lagstiftningen som strikt skyddar vargen som en del av vårt gemensamma naturarv. Kommissionens åtgärder kommer dessutom att förhindra andra medlemsstater från att bryta mot EU-lagstiftningen och fortsätta att framgångsrikt förvalta och skydda vargen. Avsaknaden av rättsliga åtgärder från Europeiska kommissionens sida när det gäller att ta detta ärende till EU-domstolen är en signal till andra medlemsstater om att det inte får några konsekvenser att inte följa EU:s miljölagstiftning. Dock har länder som Spanien, Tyskland och Polen visat god praxis när det gäller samexistens med denna art och bör fortsätta på denna väg.

Detta understryks av det stöd som nyligen gavs av tolv miljöministrar. Det rättsliga skyddet av varg måste förbli strikt för att denna art ska kunna fylla sin ekologiska funktion som gynnar EU:s ekosystemen.

Därför uppmanar vi Europeiska kommissionen att snarast återuppta överträdelseförfarandet mot Sverige för dess vargförvaltning, samt utreda om det finns laglig grund för lodjursförvaltningen, eftersom dessa metoder inte är förenliga med EU:s lagstiftning. Vi uppmanar Europeiska kommissionen att fortsätta att ta ett ansvarsfullt grepp om skyddet av dessa ikoniska arter och se till att Habitatdirektivet verkställs effektivt i Sverige.

Vänliga Hälsningar

Svenska Rovdjursföreningen

NOAH, For dyrs rettigheter

Stitching Wolf Netherland

Luchs and wolfsschutz Bayricher wald

Lo non ho para del lupo

Gruppe Wolf Schweiz

Lobo Marley

Natagora

Lounto-Liiton Susiryhmä

Ulvetid

Zoo Logical

Wildlife Programme Leader Eurogroup for Animals

Wildlife and Nature Conservation Deutscher Tierschutzbund

Public Affairs Humane Society International/Europe

IFAW

Deutsche Juristische Gesellschaft für Tierschutzrecht

Pro Wildlife

Dieren Bescherming

BirdLife Europe and Central Asia

World Animal Protection Sweden

La Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences

Catholic Concern for Animals

Dyrenes Beskyttelse

Fondation Brigitte Bardot

Djurskyddet Sverige

SEY Animal Welfare Finland

AAP Animal Advocacy and Protection

Djurens Rätt

The International Wildlife Coexistence Network

Nedan här är det gemensamma brevet till EU rörande den svenska varg- och lodjursjakten på engelska:

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter