Norges regering får bakläxa för att ha försökt driva igenom en olaglig jakt. Tre organisationer har överklagat jakten: NOAH, WWF Norge och Föreningen Våre rovdyr. Deras argument liknar Svenska Rovdjursföreningens överklaganden mot den svenska licensjakten på varg.

Foto: © Günter Lenhardt.

Domstolarna i våra grannländer dömer nu ut vargjakter. Svenska domstolar lutar sig däremot fortfarande på en gammal dom i högsta förvaltningsdomstolen från 2016 trots att EU har kommit med både domar och nya vägledningar sedan dess. Finländska domstolar stoppar deras vargjakt eftersom de anser arten vara för sårbar. Nu följer Norges domstol efter.

Tre organisationer har överklagat jakten. NOAH, WWF Norge och Föreningen Våre rovdyr.

– Vi är väldigt nöjda med domslutet och att domstolen har uppmärksammat att lagen som är till för att skydda biologisk mångfald annars riskerade att bli helt urvattnad. Regeringen borde se detta som en viktig signal om att de måste vara försiktiga när de ska förvalta utrotningshotade rovdjur. Deras skydd är större än de mål som regeringen satt upp, säger Siri Martinsen från NOAH.  

Norska staten hade beslutat om att avliva 4-6 vargrevir inom den lilla vargzonen i de sydöstra delarna av landet. Det skulle innebära en jakt på totalt 51 av Norges 80 vargar. Zonen upptar bara fem procent av Norges yta. På den norska rödlistan är vargen upptagen som Akut hotad (CR). Det betyder att arten är under stor risk att dö ut från landet. Domen innebär att 25 vargar inne i zonen nu inte får jagas, medan jakten utanför zonen däremot kommer att genomföras som planerat.

– Vi är väldigt lättade. Detta är en seger inte bara för vargarna, utan också för den biologiska mångfalden och rättssäkerheten i att bevara denna biologiska mångfald, säger Karoline Andaur från WWF Norge. Det är bara rätt att vargjakten nu stoppas tills vi får ett juridiskt klargörande om staten får sätta tröskeln för jakt på varg så lågt som de gjort de senaste åren.

Orsakerna som norska staten uppgivit för att motivera jakten är att den ska motverka konflikter, liknande motiv som länsstyrelser i Sverige ger för licensjakt på både varg och lodjur. Domstolen menar att norska staten inte lyckats visa att dessa motiv skulle kunna vara en rimlig grund för ett undantag av vargens strikta skydd.

– Vi är mycket nöjda med resultatet, säger Alette Sandvik från Föreningen Våre Rovdyr. Nu är det många som kan andas ut och känna att det norska rättssystemet fungerar. Krisen för biologisk mångfald är inte bara något som inträffar någon annanstans i världen. Vi måste ta bättre hand om de hotade arterna även i det här landet.

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter